Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

Самостійна робота

1. Правила поводження з документами - речовими доказами.

2. Почеркознавча і авторознавча експертизи; поняття, завдання, об'єкти дослідження та правила підготовки матеріалів при призначенні вказаних експертиз.

3. Дослідження машинописних текстів. Розшук та ідентифікація друкарської машинки.

4. Дослідження поліграфічної продукції.


Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

Крім судового почеркознавства та судового авторознавства галуззю криміналістичної техніки являється техніко-криміналістичне дослідження документів, де досліджуються наступні документи:

1. Повністю підробні документи (дослідження бланків);

2. Документи, виконані на друкарських пристроях;

3. Дослідження машинописних текстів, касових чеків;

4. Відтисків печаток та штампів ;

5. Частково підробні документи;

6. Документи, які мають засоби захисту від підробок.

У процесі цієї діяльності вирішуються наступні завдання:

1. Встановлення засобу виготовлення документу Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. та його частин;

2. Ототожнення;

а. Конкретних предметів (друкарських машинок, печатних форм, печаток, штампів; компостерів, касових апаратів, пишучих приладів, принтерів та ін.);

б. Цілого по частинам;

в. Осіб, які друкують документ (ідентифікація особистості по особливостям навичок);

3. Встановлення факту та способу внесення змін до документу;

4. Встановлення прихованої інформації - виявлення залитих, замазаних текстів, відновлення згорілих документів та ін;

5. Відновлення першопочаткового виду документа;

6. Встановлення часу виготовлення документа.

Всі ці завдання вирішуються шляхом дослідження слідуючих об'єктів.

Офіційні документи:

1. Документи, які посвідчують особистість;

2. Інші документи, які свідчать, наприклад, про наявність або відсутність товарне матеріальних цінностей, відомості, лікарняні листи та інше (реквізити: відтиски печатних Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. форм, рукописні тексти, фотокартки на документах, компостерні позначення).

1. Матеріал, на якому виготовлений документ:

а. Бумага;

б. Картон.

2. Засоби, за допомогою яких він заповнений :

а. Вміст стержнів шарикових ручок;

б. Туш, чорнило;

в. Графіт олівців.

3. Допоміжні речовини:

а. Клей;

б. Сургуч.

4. Речовини, які використовуються для часткової або повної зміни документа:

а. Трав’ящі речовини;

б. Розчинники та ін.

5. Технічні засоби та пристрої, які використовуються для виготовлення бланків, офіційних документів або їх реквізитів:

а. Літери шрифту;

б. Печатки;

в. Штампи.

6. Нетипічні об'єкти, на яких залишилися слабовидимі або невидимі записи:

а. Частини фанери;

б. Тканин;

в. Кераміки.

7. Порівнювальні об'єкти - зразки Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів., які пред'являє слідчий на експертизу, або виготовлені експертом у ході дослідження.

До призначення експертизи документи повинні бути оглянути слідчим.documentaycxiof.html
documentaycxpyn.html
documentaycxxiv.html
documentaycyetd.html
documentaycymdl.html
Документ Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.